Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z úvodníku Doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D. o klíšťové encefalitidě

 

 … Očkování zachrání každoročně minimálně tři miliony lidských životů a u desítek mi­lionů dalších pomůže předejít komplikacím, trvalým následkům a chronickým zdravotním problémům. A mohlo by pomoci ještě mnohem většímu počtu lidí, kdyby byl jeho potenciál využíván někte­rými zdravotníky i pacienty více.
Za ta léta, co jsem členem Evropské pracovní skupiny pro problema­tiku klíšťové encefalitidy (KE), jsem už jaksi přivyknul faktu, že v České re­publice máme nejvyšší počet případů této nemoci v EU, takže při me­zistátním porovnání svítíme s velkým náskokem na negativním prvním místě. Co mě ale letos zaujalo, byla nejen skutečnost, že v ČR bylo evi­dováno až 25 % ze všech případů KE hlášených na území dnešní EU za posledních 40 let, tj. od roku 1973, ale zejména skutečnost, že podle genetické analýzy patří dnešní ČR k historicky původním místům výskytu této nemoci v Evropě a k jejímu rozšíření z našeho území do Ra­kouska a Německa došlo již před 350 lety. KE je primárně zoonóza a slo­žení fauny i flóry u nás klíšťatům podle všeho značně vyhovuje. Stejně tak i geografické a klimatické podmínky. Rizikové oblasti zasahují již do všech regionů ČR a endemické lokality se rozšiřují i v zahraničí, za poslední dva roky se objevilo pět nových ohnisek KE v Rakousku, čtyři na Slovensku, v Německu i ve Švýcarsku a ve Švédsku dokonce až šest. Infikovaná klíšťata se objevují stále výš co do nadmořské výšky, víc a víc na severu – dokonce až u finského Koupia, což je hodinu letu na sever z Helsinek. Z období mého přednášení na místní univerzitě si pa­matuji, že většina místních lidí netráví víkendy v nákupních centrech, ale v přírodě, takže je pravděpodobné, že počty nakažených budou i zde na severu přibývat. Přes hranice států přenáší virus hlavně neto­pýři a migrující ptactvo, dokonce do střední Evropy až ze Sibiře. Zají­mavé je, že vyšší výskyt klíšťat byl zjištěn i u dálnic, přesněji u odpo­čívadel. Automobilisté na nich nechávají proběhnout a vyvenčit své čtyřnohé miláčky a navíc hromady odpadků přitahují hlodavce, kteří jsou hlavními rezervoáry této infekce a často i hostiteli klíšťat. Velká část pacientů postižených klíšťovou encefalitidou si není vědoma přisátí klíštěte, což je zřejmě způsobeno nepozorovaným při­sátím milimetrové nymfy, a někteří autoři již nymfy dokonce uvádí jako dominantní vektory přenosu této nákazy.
Nemožnost specificky léčit přičinu infekce (zasáhnout virus), nespecifické první příznaky nemoci, rychlý přenos viru již po dvou hodinách od přisátí klíš­těte a vysoký výskyt dlouhodobých následků po těžkých for­mách nákazy spolu se značným rozšířením endemických oblastí zdůrazňují význam preventivní vakcinace. Ta se však u nás pohy­buje jen na úrovni cca 20 %, což na snížení výskytu a přenechání čel­ních pozic incidence jiným zemím zdaleka nestačí. Výsledkem jsou zbytečná úmrtí a každoročně stovky lidí se zdravotními komplikacemi. Hlavní prioritou je především zvýšení podprůměrné proočkovanosti starší populace, protože právě v této skupině je nejvyšší riziko závaž­ných následků. I relativně méně závažná reziduální porucha jemné motoriky prstů Vás zbaví nezávislosti od jiných lidí, nezapnete si zip nebo knoflíky, nezavá­žete tkaničky, neodemknete dveře, nenapíšete SMS ani nebudete lis­tovat v knížkách či časopisech. U zásadnějších komplikací je to samo­zřejmě ještě mnohem horší
(odborný časopis Očkování a cestovní medicína 1/2013)