Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chřipka - prevence vs. léčba

 

Chřipka - prevence vs. léčba
 
K často uváděním příčinám nízké proočkovanosti proti chřipce v ČR patří v podstatě iracionální obava z nežádoucích účinků vakcinace. Málokdo si však uvědomuje, že nežádoucí účinky jsou spojené i s medikamenty používanými běžně k léčbě influenzy. Porovnejme si proto prevenci a léčbu této nemoci z jiného úhlu pohledu přes složení léčiv, farmakokinetiku, vedlejší účinky a náklady.
 
 Tab. 1  Porovnání léčby a očkování proti chřipce – složení a účinek

Léčba chřipky – Ibalgin a jiné NSAR

 
Ibuprofen 200, 400 nebo 600 mg, kukuřičný škrob, kyselina stearová, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu, hypromelóza 2910/3, makrogol 6000, oxid titaničitý, erythrosin, dimetikonová emulze SE4.
Účinek: Neselektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy, která katalyzuje syntézu prostaglandinů a tromboxanů z kyseliny arachidonové. Prostaglandiny se mimo jiného chovají jako informační molekuly v zánětlivých procesech (John Wane)
Vakcína
Inaktivovaný štěpený virus nebo jen antigeny H a N (celkově 45 mikrogramů) + NaCl, hydrogenfosforečnan sodný nebo draselný, KCl, MgCl2, oktoxinol, tokoferohydrogen, voda, (u Fluadu adjuvans obsahující skvalen)
Virus pěstovaný na kuřecích embryích za použití ATB (neomycin), inaktivován, čištěn
Účinek: Vyvolání imunitní odpovědi – vznik protilátek
 

 

 
Tab. 2 Farmakokinetika

Nesteroidní antirevmatika

 
Většina nesteroidních antiflogistik jsou kyseliny. Dobře se absorbují žaludeční a střevní sliznicí. Silně se vážou na plazmatické bílkoviny (nad 95 %), nejčastěji na albumin - distribuční objem je přibližně rovný objemu krve. Většina je metabolizovaná v játrech a vylučována močí. Metabolizmus NSAR však může být u velké části lidí, právě v závislosti na onemocnění, abnormální a v tom případě se mohou akumulovat už při normálních dávkách.
Vakcinace
Aktivní imunizace prostřednictvím vzniku protilátek na základě přirozené odpovědi organizmu na antigen.
Vždy je aplikované nejmenší možné množství purifikovaného antigenu, které je ještě schopné vyvolat vznik dostatečně vysoké hladiny protilátek.
Prvotní imunitní odpověď v místě vpichu, ve spádové uzlině, po týdnu ve slezině - produkce specifických protilátek
 

 

 
Tab. 3 Vedlejší účinky (SPC)

Ibuprofen a jiná NSAR

 
U 10-20% pacientů porucha trávení (nevolnost, krvácení z GIT, průjem), vedlejší účinky spojené s užíváním NSAR vedou ročně v USA k 103 000 hospitalizacím a 16 500 úmrtím.
Až 80% nárůst rizika srdečního infarktu při zvýšeném dávkování nebo změněné farmakokinetice.
Zadržování solí a vody – renální hypertenze.
Fotosensitivita = vznik exantémů a zánětů!!!
Změny laboratorních hodnot přetrvávají až 6 měsíců po týdenním užívání NSAR v obvyklých dávkách.
 
Vakcíny proti chřipce
Lokální a celkové reakce dle SUKL časté = více než 1 ze 100 ale méně než 1 z 10 (tzn. 1-10 %)
Lokální: zarudnutí, otok, bolest nebo zatvrdnutí v místě vpichu
Celkové: bolest hlavy, pocení, myalgie, artralgie, únava, teplota
Reakce výjimečná = méně      
než 1 z 1000 - anafylaxe
Anafylaxe je v očkující praxi extrémně vzácná.

 

 
Tab. 4 Náklady

Náklady na nemoc

 
NSAR při onemocnění chřipkou ....
Jiné léky a vitamíny ....
Pracovní neschopnost ....
Léčba NÚ NSAR ....
Omezení výkonnosti při rekonvalescenci  ....
Náklady na prevenci
Vakcína = NEONEMOCNÍM
-       cena průměrně 250-300 Kč
 

 

 
Na co se tedy musíme ptát, chceme-li pro pacienta opravdu udělat to nejlepší?
Jestli jsou, co se týká poměru přínosu a rizik, nesteroidní antirevmatika, antivirotika, antibiotika (na léčbu komplikací) a další léky výhodou pro pacienta ve srovnání s prevencí, tedy s očkováním.