Jdi na obsah Jdi na menu
 


Autismus a očkování – jaká je pravda?

21. 7. 2011

 

Autismus a očkování – jaká je pravda?
 
V roce 1998 publikoval jeden z nejprestižnějších světových medicínských časopisů The Lancet studii Andrew Wakefielda a kol. o vzájemné souvislosti očkování a autizmu na vzorku 12 údajně postižených dětí hospitalizovaných v londýnské fakultní nemocnici Royal Free Hospital. Následné vyšetřování investigativních novinářů z uznávané redakce the Sunday Times pod vedením Briana Deera odhalilo u prvního autora článku skryté konflikty zájmu, manipulaci s důkazy a porušení dalších etických pravidel. Podle redakce obdržel A. Wakefield 55.000 britských liber, aby vytvořil svědectví proti vakcíně chránící proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Pozdější analýza ukázala, že všechny odebrané laboratorní vzorky byly pozměněny/padělány tak, aby vyhovovaly předem stanoveným závěrům studie v neprospěch vakcíny. Redakce časopisu The Lancet přistoupila na základě výsledku vyšetřování k mimořádně vzácnému kroku a to ke stažení publikovaného článku ze všech databází. Celou událost vyšetřovala i nezávislá komise General Medical Council (porovnatelná s komisí České lékařské komory) a v důsledku hrubého pochybení, nečestného a nezodpovědného jednání odebrala A. Wakefieldovi v květnu 2010 registraci k výkonu lékařského povolání ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Lékařskou fakultu opustil už v říjnu 2001. V roce 2011 označil další z nejprestižnějších medicínských časopisů světa the British Medical Journal celý publikovaný výzkum o spojení očkování a autismu oficiálně jako podvod.
Výsledkem mnohaletých studií a vědeckého výzkumu v této oblasti je konstatování, že mezi očkováním a vznikem autismu není souvislost. Od uveřejnění původní publikace v roce 1998 bylo realizováno mnoho epidemiologických studií na toto téma. Problematice se věnovali nejprestižnější nezávislé a nekomerční odborné instituce jako např. Centers for Disease Control and Prevention, American Academy of Pediatrics, Institute of Medicine of the US National Academy of Sciences, britský National Health Service i prestižní Cochrane Library. Žádná z nich nezjistila vztah mezi vakcinací a autismem.
Speciální soud v USA vytvořený k revizi požadavků rodičů autistických dětí na finanční kompenzace jejich nároky vůči výrobcům vakcín odmítl.
Po zveřejnění Wakefieldovy studie se její podvodné závěry dostaly rychle k odborné i k laické veřejnosti. Výsledkem byl pokles proočkovanosti trojvakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR) s následným výrazným vzestupem výskytu spalniček a příušnic s případy úmrtí a trvalými následky. Lékaři, medicínské časopisy i vydavatelé viděli jako příčinu zhoršené situace jednoznačně podvodnou studii A. Wakefielda. Průzkum ve Spojeném království ukázal, že ještě v roce 2003 se 3 % rodinných lékařů domnívali, že existuje vztah mezi vakcínou MMR a autizmem. Podporu kombinované vakcíně proti MMR vyjádřil i tehdejší britský předseda vlády Tony Blair, který touto očkovací látkou nechal očkovat i svého novorozeného syna Lea. Po zveřejnění kontroverzního článku klesla proočkovanost proti spalničkám ve Velké Británii z 92 % v roce 1996 na 84 % v roce 2002, v některých částech Londýna dokonce až na 61 %, co vytvářelo podmínky pro vznik a šíření epidemií. A skutečně, po 14 letech se ve Spojeném království objevily epidemie spalniček. Stejný problém se objevil i v Itálii, Švýcarsku, v Rakousku a v Irsku. Dr. Paul Offit, dlouholetý kritik nebezpečnosti antivakcinačních kampaní z Dětské nemocnice ve Filadelfii v letošním roce (2011) doslova prohlásil, že podvodná studie Wakefielda a kol. zabila několik dětí.
Dokumenty potvrzující podvodné jednání Wakefielda odvysílala dne 18. listopadu 2004 britská televize BBC. V pořadu se navíc objevilo tvrzení, že Wakefield si podal žádost o registraci patentu na vlastní vakcínu proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. V lednu 2005 žaloval Wakefield další britskou televizi Channel 4 a samotného redaktora the Sunday Times Briana Deera. Pod tíhou důkazů, že Wakefield obdržel od právníků snažících se zkompromitovat vakcínu MMR celkově 435.643 britských liber (plus výdeje) svou žalobu odvolal. První peníze přitom dorazili Wakefieldovi už v roce 1996, tj. 2 roky před zveřejněním studie v časopisu Lancet.
A proč právě Wakefield? Už před rokem 1998 publikoval Wakefield studii o možném vztahu očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se zánětlivým onemocněním střev (Crohnova nemoc) a navrhoval očkovat každou složkou samostatně, ne trojvakcínou MMR. V roce 1992 se vyskytly ve Velké Británii epidemie spalniček, kterých výsledkem byla celonárodní vakcinační kampaň proti této nemoci u dětí. Vzápětí se objevily skupiny právníků, kteří se snažili očkování oponovat, a to tyto dvě skupiny přivedlo dohromady. Právníkům stačilo najít někoho z odborných kruhů, kdo za dostatečně vysokou finanční odměnu propůjčí své jméno podvodu a způsobí tak obrovské škody. Vyšetřování Briana Deera publikované v roce 2011 v the British Medical Journal odhalilo, že Wakefield konal ve spolčení s otcem jedné z tzv. obětí vakcíny ze studie z roku 1998. Podle Washington Post oba plánovali finančně profitovat z obav z vakcíny a vyrábět vlastní testy pro zjištění rizika ve skutečnosti neexistujících komplikací. Odhadovaný příjem z prodeje nepotřebných testů na neexistující problém byl odhadován na 43 miliónů amerických dolarů ročně.
V říjnu 2004 byly publikovány výsledky meta-analýzy zadané Evropskou unií v odborném časopisu Vaccine – žádný vztah mezi vakcínou MMR a autismem nebyl zjištěný.
V únoru 2005 publikovaná japonská studie prokázala, že nárůst výskytu autismu pokračoval i po ukončení používaní vakcíny MMR, což vyloučilo vliv očkování na výskyt této poruchy.
V říjnu 2005 publikovala Cochrane Library analýzu 31 vědeckých prací, které nezjistily žádný vědecký důkaz o vztahu očkování s autismem nebo s Crohnovou nemocí.
Podvod v medicíně je mimořádně závažnou věcí, která ohrožuje lidské životy, jako tomu bylo i v tomto případě. Studie Wakefielda a kol. je v současné době označovaná za jeden ze tří největších klamlivých výmyslů medicíny (společně s údajným škodlivým efektem geneticky modifikovaných potravin a popíráním závažnosti problému MRSA infekcí).
Kombinovaná vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím obsahuje živý, oslabený kmen a při její aplikaci je proto nutné respektovat kontraindikace podání. Ročně jsou aplikované milióny dávek této vakcíny, která zachrání tisíce lidských životů. Vzácné nežádoucí reakce, které se po podání vakcíny vyskytují, jsou v porovnání se závažností samotné nemoci naprosto neporovnatelným problémem.
 
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.