Jdi na obsah Jdi na menu
 


banner_posudek2.png

 

Koalice pro podporu očkování je nezisková nekomerčně orientovaná organizace, jejímž cílem je přinášet pravdivé a neskreslené informace o vakcínách a očkování.

Členy koalice jsou očkující lékaři a zdravotní sestry ze státní i soukromé sféry, kteří pro koalici pracují ve svém volném čase a zdarma. Vakcinaci se však věnují profesně a mají s ní bohaté praktické zkušenosti.

Koalice pro podporu očkování je nezávislá od farmaceutických firem, producentů nebo prodejců vakcín i od jakýchkoli jiných komerčních subjektů a nepřímá žádné dary ani jinou formu podpory, včetně nemateriální.
Cílem Koalice pro podporu očkování je přinést objektivní informace ke zvýšení proočkovanosti populace ČR a snížit tak počet zbytečných obětí nemocí preventabilních očkováním. Zvýšení proočkovanosti dospělých i dětí pro závažným nemocem jako např. chřipka, pneumokoky, klíšťová encefalitida, meningokokový zánět mozkových blan apod. může předejít zhoršení kvality a/nebo kvantity života postižených osob. Těmto a mnoha dalším nemocem je možné včasným očkování předejít a zabránit tak vzniku mnoha případům lidského neštěstí, které tyto infekce přinášejí.
Očkování chrání lidské zdraví i životy a to finančně efektivním způsobem. Pokles nemocnosti a úmrtnosti, jež přináší, jsou výhodné nejenom pro samotného očkovaného člověka a jeho rodinu, ale i pro zdravotní pojišťovny a státní pokladnu. Například jedna dávka vakcíny za pár set korun účinná několik let chrání před invazivními nemocemi, u nichž jsou náklady na léčbu jednoho pacienta v řádech statisíců korun. Mnoho nemocí navíc zanechává trvalé následky, neschopnost pohybu, hluchotu, mentální problémy apod. Z plného zdraví ztratí aktivní člověk kvalitu svého života, i když jeho délka nemusí být nemocí vždy ovlivněná.
Vývoj vakcinologie je velmi rychlý a ani mnoho lékařů nestíhá sledovat nové trendy a postupy. Přesto však často směrem k laické populaci podávají informace, které již zdaleka nejsou aktuální a medicínsky správné. O vakcínách a očkování se traduje velké množství polopravd a pověr, které jsou zavádějící a nekorektní. Každý člověk nese sám odpovědnost za své zdraví a za zdraví svých nezletilých dětí nebo jiných svěřených osob. Při svém rozhodování by však měl každý jedinec vycházet z úplných a pravdivých informací, které jsou prezentovány objektivně bez postranných nebo výdělečných úmyslů.
Na základě zkušeností z praxe i vědeckých důkazů lze konstatovat, že vakcíny patří k nejvýznamnějším objevům v historii lidstva. Ze všech zdravotnických postupů zachránili jednoznačně nejvíc lidských životů. Již první Nobelova cena za medicínu byla udělená Emilu von Behringovi za vytvoření vakcíny proti záškrtu.
V celé historii lidstva se dosud lidskému druhu podařilo zbavit jediné nemoci – pravých neštovic (latinsky - variola) a to jednoznačně hlavně díky celosvětové očkovací kampaně. Díky očkování se u nás prakticky nevyskytují spalničky, dětská obrna, tetanus, záškrt a další nemoci, v chudých rozvojových zemích s nedostatkem vakcín však pořád představují významnou příčinu nemocnosti a úmrtnosti. Právě dětská obrna je dalším kandidátem k eradikaci, v dnešní době se vyskytuje jen ve třech posledních zemích světa (Pákistán, Afghánistán, Nigérie) s občasným exportem viru do dalších zemí (v poslední době např. Izrael, Sýrie).
Od zavedení očkování se v každé zemi výrazně snížil výskyt dané infekční nemocíi, např. v USA poklesl výskyt záškrtu z 206.939 případů v roce 1921 na jediný případ v roce 1998, černého kašle z 265.269 případů v roce 1934 na 6279 v roce 1998 a výskyt spalniček se snížil z 894.134 na pouhých 89 v roce 1998. Podobný trend je jednoznačný i na území ČR.
Vakcíny procházejí přísným klinickým zkoušením ve 4 fázích, na které dohlížejí neutrální kapacity různých medicínských oborů a registrující orgány. Výrobci vakcín musí prokázat nejenom jejich vysokou účinnost, ale i bezpečnost. Nové technologické postupy a medicínský pokrok přinášejí do vývoje a do praxe stále kvalitnější očkovací látky. Na jejich kvalitu, bezpečnost, skladování a distribuci jsou kladeny ty nejvyšší nároky. Současně se objevují snahy o vytvoření vakcín proti novým nemocem. Vakcinologie patří z mnoha důvodů mezi perspektivní a rychle se vyvíjející medicínské obory. Hlavně proto, že očkování patří k nejlepším a nejbezpečnějším formám prevence závažných a finančně nákladných infekcí.
Proč tedy existuje tolik odpůrců vakcín a očkování a to často mezi laickou populací, jež nerozumí podstatě složení vakcín ani principům imunizace? Tvrdí však s jistotou, že očkování organizmus zatěžuje. Proč je internet plný rad od nelékařů a dokonce i laiků, kteří v životě neočkovali ani jednoho člověka? A proč běžná populace tyto rady vyhledává, i když u jiných invazivních lékařských výkonů by je to ani nenapadlo?
Nejen těmto záležitostem se budeme věnovat v rámci internetových stránek Koalice pro podporu očkování.
 
Předseda Koalice pro podporu očkování:
Docent MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FFTM RCPS (Glasg.)
Čestný předseda Koalice pro podporu očkování:
Profesor MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

 

 

Meziroční vzestup případů meningokokové meningitidy ve Velké Británii

27. 1. 2017

Nárůst případů meningokokové meningitidy (zánětu mozkových blan) způsobených seroskupinu W vedl místní zdravotnické úřady k doporučení očkovat se nejen proti skupinám B a C, ale rozšířit svou ochranu formou čtyřvakcíny proti meningokokům A,C,Y,W-135.

Jedna dávka této očkovací látky poskytuje ochranu až na několik let. Na britských ostrovech zaznamenali meziročně dvojnásobný počet případů, z toho samostatně u serokupiny W byl nárůst až 88 %. Plošné očkování proti typu C meningokoka na britských ostrovech vedlo téměř k eliminaci infekcí způsobených touto seroskupinou, Velká Británie byla navíc první zemí Evropy, která zahájila plošné očkování kojenců od 2 měsíců věku proti typu B meningokoka. K typu B by se mělo doplnit i očkování proti dalším uvedeným seroskupinám. Podobné doporučení platí i pro území dalších zemí, rozvinutých i rozvojových.

Meningokoky se přenáší vzdušnou cestou, často od bezpříznakových nosičů. Vznik invazivní infekce je nezřídka dílem náhody a momentálních faktorů na straně postižené osoby. Její vznik nelze předem přesně předvídat. Závažné infekce mohou končit úmrtím nebo trvalými následky, každoročně se s komplikacemi setkáváme u desítek osob i v ČR.

Pro více informací o této nebezpečné nemoci doporučujeme webové stránky:

www.antimeningokok.cz    anebo

www.stopmeningokok.sk

 

 

 

Má ještě očkování proti chřipce tuto sezónu smysl? Aktuální otázky a odpovědi Doc. Maďara na téma chřipka.

9. 1. 2017

 

Aktuální informace k chřipkové sezóně 2016/2017

22. 11. 2016

 

Dítě neumřelo kvůli očkování - přesto se šíří konspirační teorie, nevěřte jim!

15. 11. 2016

 

Amerika už nemá spalničky - díky očkování

4. 10. 2016

Jako první na světě deklaroval Americký kontinent koncem září 2016 eliminaci spalniček ze svého území. Toto vysoce infekční a potenciálně velmi nebezpečné až smrtelné onemocnění bylo eliminováno díky 22letému intenzivnímu úsilí zahrnujícímu plošné očkování. Před začátkem masivní vakcinační kampaně v roce 1980 si spalničky každoročně ve světě vyžádaly 2,6 mil. životů ročně. Jedna ze studií odhadla, že plošné očkování a následná eliminace zabránili a zabrání nákaze jen v Latinské Americe a Karibské oblasti od r. 2000 do 2020 více než 3mil. případům nákazy a 16 tisícům úmrtí.
Jedná se o čtvrté onemocnění, které bylo komplexním preventivním přístupem a plošným očkováním z tohoto kontinentu eliminováno - po pravých neštovicích v r. 1971, přenosné dětské obrně v roce 1994 a zarděnkách v roce 2015.