Jdi na obsah Jdi na menu
 


banner_posudek2.png

 

Koalice pro podporu očkování je nezisková nekomerčně orientovaná organizace, jejímž cílem je přinášet pravdivé a neskreslené informace o vakcínách a očkování.

Členy koalice jsou očkující lékaři a zdravotní sestry ze státní i soukromé sféry, kteří pro koalici pracují ve svém volném čase a zdarma. Vakcinaci se však věnují profesně a mají s ní bohaté praktické zkušenosti.

Koalice pro podporu očkování je nezávislá od farmaceutických firem, producentů nebo prodejců vakcín i od jakýchkoli jiných komerčních subjektů a nepřímá žádné dary ani jinou formu podpory, včetně nemateriální.
Cílem Koalice pro podporu očkování je přinést objektivní informace ke zvýšení proočkovanosti populace ČR a snížit tak počet zbytečných obětí nemocí preventabilních očkováním. Zvýšení proočkovanosti dospělých i dětí pro závažným nemocem jako např. chřipka, pneumokoky, klíšťová encefalitida, meningokokový zánět mozkových blan apod. může předejít zhoršení kvality a/nebo kvantity života postižených osob. Těmto a mnoha dalším nemocem je možné včasným očkování předejít a zabránit tak vzniku mnoha případům lidského neštěstí, které tyto infekce přinášejí.
Očkování chrání lidské zdraví i životy a to finančně efektivním způsobem. Pokles nemocnosti a úmrtnosti, jež přináší, jsou výhodné nejenom pro samotného očkovaného člověka a jeho rodinu, ale i pro zdravotní pojišťovny a státní pokladnu. Například jedna dávka vakcíny za pár set korun účinná několik let chrání před invazivními nemocemi, u nichž jsou náklady na léčbu jednoho pacienta v řádech statisíců korun. Mnoho nemocí navíc zanechává trvalé následky, neschopnost pohybu, hluchotu, mentální problémy apod. Z plného zdraví ztratí aktivní člověk kvalitu svého života, i když jeho délka nemusí být nemocí vždy ovlivněná.
Vývoj vakcinologie je velmi rychlý a ani mnoho lékařů nestíhá sledovat nové trendy a postupy. Přesto však často směrem k laické populaci podávají informace, které již zdaleka nejsou aktuální a medicínsky správné. O vakcínách a očkování se traduje velké množství polopravd a pověr, které jsou zavádějící a nekorektní. Každý člověk nese sám odpovědnost za své zdraví a za zdraví svých nezletilých dětí nebo jiných svěřených osob. Při svém rozhodování by však měl každý jedinec vycházet z úplných a pravdivých informací, které jsou prezentovány objektivně bez postranných nebo výdělečných úmyslů.
Na základě zkušeností z praxe i vědeckých důkazů lze konstatovat, že vakcíny patří k nejvýznamnějším objevům v historii lidstva. Ze všech zdravotnických postupů zachránili jednoznačně nejvíc lidských životů. Již první Nobelova cena za medicínu byla udělená Emilu von Behringovi za vytvoření vakcíny proti záškrtu.
V celé historii lidstva se dosud lidskému druhu podařilo zbavit jediné nemoci – pravých neštovic (latinsky - variola) a to jednoznačně hlavně díky celosvětové očkovací kampaně. Díky očkování se u nás prakticky nevyskytují spalničky, dětská obrna, tetanus, záškrt a další nemoci, v chudých rozvojových zemích s nedostatkem vakcín však pořád představují významnou příčinu nemocnosti a úmrtnosti. Právě dětská obrna je dalším kandidátem k eradikaci, v dnešní době se vyskytuje jen ve třech posledních zemích světa (Pákistán, Afghánistán, Nigérie) s občasným exportem viru do dalších zemí (v poslední době např. Izrael, Sýrie).
Od zavedení očkování se v každé zemi výrazně snížil výskyt dané infekční nemocíi, např. v USA poklesl výskyt záškrtu z 206.939 případů v roce 1921 na jediný případ v roce 1998, černého kašle z 265.269 případů v roce 1934 na 6279 v roce 1998 a výskyt spalniček se snížil z 894.134 na pouhých 89 v roce 1998. Podobný trend je jednoznačný i na území ČR.
Vakcíny procházejí přísným klinickým zkoušením ve 4 fázích, na které dohlížejí neutrální kapacity různých medicínských oborů a registrující orgány. Výrobci vakcín musí prokázat nejenom jejich vysokou účinnost, ale i bezpečnost. Nové technologické postupy a medicínský pokrok přinášejí do vývoje a do praxe stále kvalitnější očkovací látky. Na jejich kvalitu, bezpečnost, skladování a distribuci jsou kladeny ty nejvyšší nároky. Současně se objevují snahy o vytvoření vakcín proti novým nemocem. Vakcinologie patří z mnoha důvodů mezi perspektivní a rychle se vyvíjející medicínské obory. Hlavně proto, že očkování patří k nejlepším a nejbezpečnějším formám prevence závažných a finančně nákladných infekcí.
Proč tedy existuje tolik odpůrců vakcín a očkování a to často mezi laickou populací, jež nerozumí podstatě složení vakcín ani principům imunizace? Tvrdí však s jistotou, že očkování organizmus zatěžuje. Proč je internet plný rad od nelékařů a dokonce i laiků, kteří v životě neočkovali ani jednoho člověka? A proč běžná populace tyto rady vyhledává, i když u jiných invazivních lékařských výkonů by je to ani nenapadlo?
Nejen těmto záležitostem se budeme věnovat v rámci internetových stránek Koalice pro podporu očkování.
 
Předseda Koalice pro podporu očkování:
Docent MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FFTM RCPS (Glasg.)
Čestný předseda Koalice pro podporu očkování:
Profesor MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

 

 

Má ještě očkování proti chřipce tuto sezónu smysl? Aktuální otázky a odpovědi Doc. Maďara na téma chřipka.

9. 1. 2017

 

Aktuální informace k chřipkové sezóně 2016/2017

22. 11. 2016

 

Dítě neumřelo kvůli očkování - přesto se šíří konspirační teorie, nevěřte jim!

15. 11. 2016

 

Amerika už nemá spalničky - díky očkování

4. 10. 2016

Jako první na světě deklaroval Americký kontinent koncem září 2016 eliminaci spalniček ze svého území. Toto vysoce infekční a potenciálně velmi nebezpečné až smrtelné onemocnění bylo eliminováno díky 22letému intenzivnímu úsilí zahrnujícímu plošné očkování. Před začátkem masivní vakcinační kampaně v roce 1980 si spalničky každoročně ve světě vyžádaly 2,6 mil. životů ročně. Jedna ze studií odhadla, že plošné očkování a následná eliminace zabránili a zabrání nákaze jen v Latinské Americe a Karibské oblasti od r. 2000 do 2020 více než 3mil. případům nákazy a 16 tisícům úmrtí.
Jedná se o čtvrté onemocnění, které bylo komplexním preventivním přístupem a plošným očkováním z tohoto kontinentu eliminováno - po pravých neštovicích v r. 1971, přenosné dětské obrně v roce 1994 a zarděnkách v roce 2015.
 

Až 97 % matek nechává své děti očkovat, ukázal průzkum, jen 60 % rodičů si ověřuje laické informace z internetu

2. 6. 2016

Cílem průzkumu IMS Health bylo zmapovat názor matek dětí ve věku 2–6 měsíců na možnosti povinného a dobrovolného očkování dětí. Z celkového počtu 200 dotazovaných respondentek nechalo 97 % očkovat své dítě alespoň povinným očkováním. Desetina matek využila možnost chránit svého potomka všemi relevantními vakcínami na trhu. Dalších 56 % matek si k základním povinným vakcínám přibírá i řadu nepovinných. Pouhá 3 % matek nenechala své dítě očkovat vůbec.

75 % matek by bylo proti případnému zrušení povinného očkování

Od roku 2012, kdy byl podobný průzkum realizovaný poprvé, vzrostl počet matek, který se setkal s názorem, že očkování by mohlo být pro děti zátěží, a proto by mělo být pouze na dobrovolné bázi. Většinou o této možnosti četly na internetu (59 %) nebo ho viděly prezentovaný v televizi (36 %), případně ho slyšely interpretovat své přátele (21 %). Podle průzkumu však 75 % matek tento názor odmítá. Pouze 8 % si myslí, že rodiče by měli mít právo volby. Zbylé respondentky o této možnosti vůbec nepřemýšlely, případně spoléhají na doporučení lékaře.

93 % matek získává informace o očkování u praktického dětského lékaře

Naprostá většina matek se radí o očkování s praktickým dětským lékařem svého dítěte a má od něj většinu informací. Polovina maminek hledá informace ještě na internetu, třetina z nich si nechává poradit od přátel nebo jiných maminek, 15 % studuje letáky a brožury. Pouze čtvrtina matek však informace, které získá z jiného zdroje než u doktora, s lékařem znovu konzultuje a ověřuje si jejich pravdivost. 60 % matek informace získané jinde neověřuje vůbec. Ostatní hledají další doplňkové informace na internetu nebo se poradí s přáteli a známými matkami.

66 % matek očkuje děti nepovinnými vakcínami – většinou se rozhodnou pro ochranu proti pneumokokům  

Z dostupných informací vyplývá, že 66 % matek se zajímá také o další možnosti ochrany svých dětí nad rámec povinného očkování a také se pro ni rozhodne. Téměř 40 % maminek nechá v prvním roce života svou ratolest očkovat proti pneumokokům, které mohou způsobit mimo jiné zápal plic či zánět středního ucha. Více než třetina matek považuje za důležité očkování proti meningitidě, rychle probíhajícímu infekčnímu onemocnění, na které až každý desátý pacient umírá během prvních 24–48 hodin od prvních příznaků. Téměř třetina matek pak dopřává dětem ochranu proti rotavirům, infekci způsobující silné průjmy a zvracení, které mohou vést až k dehydrataci.